Privacy Policy

Dit is de website van Aveco Licht en Geluid

Ons vestigingsadres is Koperwerf 18 B, 2544EN Den Haag, Nederland

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27285267

Ons B.T.W.-nummer is NL146110596B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

om de inhoud van onze website te verbeteren

om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

om uw voorkeuren te registreren

om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: info@podiumtapewinkel.eu

Per telefoon: 070-3450210

Per brief: Koperwerf 18 b, 2544 EN Den Haag, Nederland

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Over social media

Op podiumtapewinkel.eu treft u zogenaamde buttons waarmee u pagina's kunt delen of promoten via de diverse social media, zoals Facebook, Hyves en Twitter. Ieder sociaal netwerk heeft zelf de code aangeleverd voor deze knoppen. Deze codes plaatsen een cookie.

In de privacy statements van Facebook, Hyves en Twitter kunt u lezen wat zij doen met de persoonsgegevens die deze codes verwerken.